Klicka här för att räkna ut din månadskostnad!

BESTÄLLNING AV VÄRMEPUMP

Ovan priser gäller luft/luft värmepump med innedel och utedel.

Se nedan för övrig info.

EFTER KÖP AV VÄRMEPUMPEN SKER FÖLJANDE

☐   Vi kontaktar dig för att boka en tid för installation, och vi har med oss luftvärmepump och det material som är beställt till installationen.

KUNDFÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATION

☐   Området runt platsen för innedel och utedel ska vara undranröjd på saker som kan repas/smutsas ner.

☐    Det behöver vara farbar väg så att vi kan komma fram till installationsplatsen.

DETTA INGÅR I INSTALLATIONSPAKETET – PRIS; 7000:- INKL MOMS EFTER ROT

☐    Enligt offert

☐    Nedmontering av befintlig luftvärmepump.

☐    Håltagning inkl tätning i trä, tegel, gips och lättbetong (max 30 cm). Ej bränt tegel, natursten eller betong. Håltagning på max 2 meters höjd..

☐    Väggstativ/konsol med 4 st vibrationsdämpare (för utedel)

☐    Plastkanaler 

☐    Köldmedierör mellan innedel och utedel

☐    Driftsättning via stickkontakt.

☐    Vacuumsugning och igångkörning.

☐    Enkel genomgång av värmepumpens funktioner, garantiregistrering och överlämnande av dokumentation i direkt anslutning till installationen.

☐    Grovstädning efter utfört arbete.

VIKTIGT!

☐   Ingen nedmontering av panel eller liknande ingår, utan behöver vara gjord innan. Vill ni att vi gör detta bör detta beställas i samband med
      värmepumpen.

☐   Tänk på att utomhusdelen placeras minst 40 cm från mark och max 150 cm ovan mark till undersida utedel.

☐    Emballage från ny värmepump tillhör beställaren.

☐    Avgift om 1950:- tillkommer för lagstadgad miljöåtervinning av kylmedel samt bortforsling av gammal värmepump (gäller vid de fall då                  befintlig värmepump ska ersättas)

☐    El-installation till kommer med 3750:- i de fall el inte finns framdraget till platsen för värmepumpen.

☐    Höjdtillägg kan tillkomma med 1500.- ink moms efter ROT för ställning om montering behövs över 2 meter från mark

☐    Bilkostnad är inräknad i ovan priser.

☐    Vi erbjuder ett serviceavtal för endast 1750:-/år, då vi kommer ut 1 gång/år och servar er värmepump. På detta sätt förlänger ni er värmepumps
        livstid.

☐    Priser i detta dokument är inkl moms och efter ROT-avdrag och förutsätter att ROT beviljas av Skatteverket. Om Skatteverket ej godkänner
       ROT så efterdebiteras ni denna samt en administrativ avgift om 1500:- inkl moms. Läs mer om Allmänna Bestämmelser
       Hantverkarformulär – 17

☐   Installation sker inom 7 arbetsdagar (på lagerförda pumpar) och efter fullgjord betalning!

☐    För tillfället levererar och installerar vi endast i nordvästskåne, postnummer 250 00 – 268 99!